World Kidney Day


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Elk jaar op de 2e donderdag in maart wordt World Kidney Day (WKD) georganiseerd. Regionale nierpatiëntenverenigingen en andere (gezondheids)organisaties organiseren op deze dag activiteiten als voorlichting op scholen, kookworkshops, informatiestands en voorlichtingsbijeenkomsten of lezingen. Zo willen ze zo veel mogelijk mensen informeren over het belang van een gezonde leefstijl en gezonde voeding om nierschade te voorkomen. 

Meer informatie over de activiteiten in het land vindt u op de websites en social media van de regionale nierpatiëntenverenigingen, ziekenhuizen, gezondheidsorganisaties of in de Agenda op deze website.

Internationaal

WKD is een gezamenlijk initiatief van de International Society of Nephrology (ISN) en de International Federation of Kidney Foundations (IFKF). Informatie over het thema van dit jaar en internationale activiteiten vindt u op www.worldkidneyday.org.

Waarom WKD?

Met WKD willen we mensen bewust maken van het belang van onze nieren en de frequentie en de impact van nierziekten terugdringen.

We doen dit door:

  • Mensen bewust maken van het belang van gezonde nieren en tevens de frequentie en de impact van nierziekten (en bijbehorende gezondheidsproblemen) terugdringen.
  • Preventie: risicogroepen tijdig screenen. Risicogroepen zijn mensen met diabetes, hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten. De nationale zorgautoriteiten en de medische professionals hebben daarin een belangrijke rol. Als chronische nierziekten tijdig ontdekt worden, kunnen complicaties en sterfgevallen door chronische nier- én hart- en vaatziekten verminderd worden.
  • Een gezonde levensstijl, zoals voldoende bewegen en weinig zout eten, stimuleren.
  • Het belang van orgaandonatie benadrukken. Een niertransplantatie is immers nog steeds de beste oplossing bij nierfalen.