Compensatie voor hoge energierekening door ziekte


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 07 maart 2023

Heb je door je nierziekte extra energiekosten? Die komen extra hard aan nu de energieprijzen zijn gestegen. Kijk of je deze kosten kunt terugvragen via de belasting. Of maak gebruik van een compensatieregeling.

Eén van je mogelijkheden is om de extra energiekosten die je in 2022 had door je nierziekte, terug te vragen via de aangifte inkomstenbelasting (aangifte-IB). Daar hangen wel voorwaarden aan. Voor de extra energiekosten die je in 2023 hebt, zijn er compensatieregelingen.

Energiekosten 2022 terugvragen aan de belasting

Maakte je in 2022 vanwege je nierziekte gebruik van hulpmiddelen die vallen onder zogeheten 'specifieke zorgkosten'? En had je energiekosten voor het gebruik van die hulpmiddelen? Dan kun je die kosten terugvragen via je aangifte-IB 2022. Kosten voor het gebruik van die hulpmiddelen zijn namelijk aftrekbaar.

Voorbeeld: thuisdialyse

Denk bijvoorbeeld aan de stroom voor een thuisdialyse-apparaat. De zorgverzekeraar betaalt je weliswaar een vergoeding voor 'bijkomende kosten' van je thuisdialyse. Maar dit zijn standaardbedragen. Dekt die vergoeding je stroomkosten niet? Dan kun je de stroomkosten die je zelf moet betalen, opgeven bij de belasting als 'specifieke zorgkosten'.

Extra thuis? Stookkosten niet aftrekbaar

Ben je vanwege je nierziekte extra veel thuis en heb je daardoor extra stookkosten? Of heb je door je nierziekte last van kou en moet je de thermostaat hoger zetten? Deze extra energiekosten zijn niet aftrekbaar van de belasting. Ook niet als je kunt aantonen dat die komen door je nierziekte.

Compensatieregelingen voor energiekosten 2023

Vanwege de hoge energiekosten zijn er verschillende compensatieregelingen. Landelijke regelingen zijn het energieplafond (zie milieucentraal.nl) en het Tijdelijk noodfonds energie (zie Rijksoverheid.nl).

Ook de gemeente kan op verschillende manieren compensatie bieden voor extra hoge energiekosten. Elke gemeente mag zelf bepalen hoe en hoeveel compensatie zij bieden. Informeer daarom bij je eigen gemeente waar je recht op hebt. Dat kan telefonisch, op het gemeentehuis of via de website van je gemeente.

Een overzicht van alle compensatieregelingen staat op IederIn.nl.

Hulp bij belastingaangifte en aanvragen compensatie

Aangifte inkomstenbelasting en compensatieregelingen zijn soms ingewikkeld. Vind je niet de juiste informatie? Of loop je vast bij het aanvragen van teruggave of compensatie? Vraag hulp. Aan iemand die je vertrouwt bijvoorbeeld. Ook bij een wijkcentrum, buurtcentrum (wijkteam, MEE of sociaal raadslieden in uw wijk) of bibliotheek zijn mensen die je kunnen helpen. Kom je er samen niet uit? Neem dan contact op met het Steun en Adviespunt (STAP).

Eurobiljetten

Extra zorgkosten terugvragen

Lees wat ‘specifieke zorgkosten zijn’ en hoe je die deels terugvraagt via de aangifte inkomstenbelasting op Check of je extra kosten mag aftrekken.