Jaarverslag 2023


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 13 mei 2024

Er was volop aandacht voor vermoeidheid bij nierziekte, we praatten mee over richtlijnen en wetenschappelijk onderzoek, organiseerden 15 themadagen en webinars, er verscheen elke 2 maanden een nieuwe Wisselwerking (nu Nier Magazine) en ruim 850 mensen zijn geholpen door STAP. Dit is slechts een greep uit het werk dat wij in 2023 verzet hebben voor nierpatiënten en hun naasten. Bekijk alles in het jaarverslag 2023.

Tip: Bekijk de pfd-versie van het jaarverslag. Daarop kun je doorklikkken naar informatie over de verschillende activiteiten van de NVN in 2023. 

Jaarverslag NVN 2023