Kan een ketogeen dieet de groei van cystenieren remmen?


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 22 februari 2024

Onderzoek van het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) lijkt te bevestigen dat het verhogen van ketonen de groei van cystenieren kan tegengaan. Dit kan met een pil of een zogenaamd ketogeen dieet (wel vet, minimale hoeveelheid suiker). Er is nog meer onderzoek nodig, maar de eerste uitkomsten zijn hoopgevend.

Bij cystenieren ontwikkelen zich honderden vochtblaasjes (cystes) in de nieren. De cystes zorgen ervoor dat de nieren groter worden en slechter werken. Voor mensen met cystenieren is er nu maar één medicijn: tolvaptan. Helaas heeft dit medicijn ook bijwerkingen en verdragen niet alle patiënten het goed. Daarom is het belangrijk om andere behandelingen te ontwikkelen.

De groei van cystenieren is afhankelijk van suiker. Daarom werd onderzocht of minder suiker de groei van cysten kan stoppen. Suiker is een belangrijke energiebron voor het lichaam. Als je minder suiker gebruikt, gebruikt je lichaam andere energiebronnen, zoals ketonen. In dit onderzoek werd naar het keton beta-hydroxyboterzuur (BHB) gekeken. BHB in tabletvorm bleek de vorming van cystenieren te remmen bij proefdieren.

Eerdere dieronderzoeken toonden aan dat een ketogeen dieet (een suikerarm dieet dat leidt tot vorming van ketonen) zorgde voor een minder cystegroei. Een ketogeen dieet bestaat uit vetten en minimale suikerinname. In dit nieuwste onderzoek werd het BHB-gehalte gemeten in het bloed van 670 patiënten met cystenieren uit de Nederlandse DIPAK-studie. Bij mensen met een hoger BHB-gehalte ging de nierfunctie minder snel achteruit. 

Nieuwe behandeling?

Of verhogen van BHB via een dieet of pil echt een behandelmogelijkheid wordt? Daarvoor is meer onderzoek nodig. Eerdere studies die een positief effect vonden, duurden te kort of de groep die werd onderzocht was te klein. Ook is het interessant om bij mensen te onderzoeken of niet alleen een dieet, maar ook een BHB-pil een gunstig effect heeft. Behandeling met een pil zou makkelijker vol te houden zijn, maar de veiligheid ervan moet nog (beter) worden onderzocht. Na dit soort studies kunnen definitieve conclusies getrokken worden over de effectiviteit en veiligheid van een ketogeen dieet als behandeling voor cystenieren.

Meer lezen?