Kans op overlijden door coronavirus groter bij lage nierfunctie


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 18 augustus 2020

Vorige week berichtten we over de Europese ERACODA-registratie. Daarin zijn de gegevens van dialyse- en niertransplantatiepatiënten met een corona-infectie opgenomen. Analyse van de gegevens wees uit dat dialyse- en transplantatiepatiënten extra vatbaar zijn voor ernstige complicaties als ze het coronavirus oplopen. Het risico op overlijden is groot bij deze groep.

Dit bericht riep vragen op bij mensen met chronische nierschade die niet dialyseren of een niertransplantatie hebben gehad. Zij vroegen zich af wat dit voor hen betekent. Lopen zij ook extra risico’s op ernstige complicaties? De NFN, De Nederlandse Federatie voor Nefrologie, zocht het uit.

Corona en chronische nierschade

Er zijn zowel vanuit ERACODA als de Nederlandse situatie geen gegevens over sterfte aan COVID-19 bekend bij patiënten met nierinsufficiëntie die niet dialyseren of een niertransplantatie hebben gehad.

Engels onderzoek laat echter zien dat de kans op overlijden bij patiënten met een eGFR 30-60 iets groter is dan bij mensen zonder nierschade, maar weer lager dan bij patiënten uit de bekende risicogroepen (mannen, mensen met overgewicht, diabetes, etc.).

De kans op sterfte voor mensen met een eGFR <30 is echter duidelijk hoger dan bij mensen zonder nierschade. Naarmate de nierfunctie lager is, is de kans op overlijden in geval van COVID-19 dus hoger.

Hoger risico

Zowel de Engelse cijfers over mensen met chronische nierschade, als de gegevens van dialyse en transplantatiepatiënten uit de EROCODA-registratie, laten zien dat alle nierpatiënten die het coronavirus oplopen een hoger risico hebben op overlijden. Zeker als zij wegens het virus in het ziekenhuis worden opgenomen. Dit is een belangrijke bevinding voor patiënten, maar ook voor de zorgverleners op nefrologie-afdelingen.

Houd je aan de preventiemaatregelen

Het aantal dialyse- en niertransplantatiepatiënten dat op het moment geïnfecteerd raakt met het coronavirus is gelukkig zeer laag. Om dit zo te houden, blijft het dringende advies van de NFN aan nierpatiënten: houd je aan de preventiemaatregelen voor hoogrisicopatiënten, zoals die door de overheid worden geadviseerd. Deze adviezen vindt u op de website van het RIVM.

Lees meer