Ook gratis beschermingsmiddelen voor transplantatiepatiënten in 2022


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 11 januari 2022

Update 22 november 2022

Sinds de zomer van 2021 kunnen mensen met een ernstige afweerstoornis die langdurig in thuisisolatie zitten maandelijks zelftesten krijgen van de overheid. Een aantal groepen nierpatiënten valt onder deze patiëntengroep. Mensen die mantelzorg krijgen van iemand die niet op hetzelfde adres woont, kunnen daarnaast elke maand een pakket met mondkapjes krijgen. 

Met de gratis beschermingsmiddelen kunnen mensen met verminderde immuunrespons toch noodzakelijk bezoek (zoals mantelzorgers of hulpverleners) ontvangen en hen vragen een zelftest te doen. Of hun mantelzorgers een mondkapje aanbieden. 

Deze regeling is in 2022 nog steeds van kracht. 

Wie komen er in aanmerking voor gratis beschermingsmiddelen?

De patiënten die in het najaar in aanmerking kwamen voor een derde coronavaccin en in thuisisolatie zitten, komen ook in aanmerking voor de gratis beschermingsmiddelen. Voor nierpatiënten geldt dat ze daarnaast moeten vallen binnen de volgende groepen:

  • Transplantatiepatiënten
  • Alle nierpatiënten die door een specialist gecontroleerd worden, met eGFR <30ml/min^1.73m2 met immunosuppressiva
  • Alle dialysepatiënten

Een uitgebreid overzicht van de patiëntengroepen staat op rivm.nl: Mensen met een afweerstoornis (immuungecomprommiteerden) (Ga naar de vraag ‘Wie komen er in aanmerking voor de 3e prik in de basisserie?’).

Wat ontvang je? 

Patiënten in thuisisolatie kunnen 1 keer per maand 25 zelftesten krijgen.

Krijg je intensieve mantelzorg van iemand die op een ander adres woont, dan kun je daarnaast maandelijks één pakket met 50 chirurgische mondkapjes en 25 FFP2 mondkapjes krijgen.

Hoe werkt het?

Meld je ervaringen

We horen graag wat jouw ervaringen zijn met het krijgen van de zelftesten in de apotheek. Wil je iets met ons delen, stuur dan een mailtje naar info@nvn.nl. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan kunnen wij met de reacties nieuwe acties ondernemen.