Ook gratis beschermingsmiddelen voor transplantatiepatiënten in 2022


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 11 januari 2022

Update 24 januari

Wij ontvangen veel vragen over de verstrekking van mondkapjes en zelftesten door de Rijksoverheid. De huidige richtlijnen zijn niet duidelijk, daardoor lopen de interpretaties over wie wel en wie niet in aanmerking komen voor beschermingsmiddelen uiteen. Dit is vanzelfsprekend onwenselijk.

Wij hebben dit signaal doorgegeven aan het ministerie van VWS en hen verzocht duidelijkheid te bieden. Zodat de apothekers weten hoe zij aanvragen van beschermingsmiddelen moeten beoordelen. Ook de KNMP (Koninklijke Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie) hebben wij hierover geïnformeerd. Zodra er nieuws is zullen wij dit uiteraard melden op onze site en sociale media.

 


Sinds afgelopen zomer kunnen mensen met een ernstige afweerstoornis die langdurig in thuisisolatie zitten, maandelijks mondkapjes en zelftesten krijgen van de overheid. Een aantal groepen nierpatiënten valt onder deze patiëntengroep.

Met de gratis beschermingsmiddelen kunnen mensen met verminderde immuunrespons toch noodzakelijk bezoek (zoals mantelzorgers of hulpverleners) ontvangen en hen een zelftest aanbieden, of gewoon naar hun medische afspraken gaan.

Deze regeling is in 2022 nog steeds van kracht. Dat betekent dat nierpatiënten in thuisisolatie nog steeds maandelijks een pakket met mondkapjes en zelftesten kunnen bestellen bij de apotheek.

Wie komen er in aanmerking voor gratis beschermingsmiddelen?

De patiënten die in het najaar in aanmerking kwamen voor een derde coronavaccin en in thuisisolatie zitten, komen ook in aanmerking voor de gratis beschermingsmiddelen. Voor nierpatiënten geldt dat ze daarnaast moeten vallen binnen de volgende groepen:

  • Transplantatiepatiënten
  • Alle nierpatiënten die door een specialist gecontroleerd worden, met eGFR <30ml/min^1.73m2 met immunosuppressiva
  • Alle dialysepatiënten

Een uitgebreid overzicht van de patiëntengroepen staat op rivm.nl: Mensen met een afweerstoornis (immuungecomprommiteerden) (Ga naar de 5e vraag ‘Om welke mensen gaat het precies?’)

Zij kunnen 1 keer per maand 25 zelftesten en/of 100 medische mondneusmaskers krijgen.

Hoe werkt het?

Meld je ervaringen

We horen graag wat jouw ervaringen zijn met het krijgen van de zelftesten in de apotheek. Wil je iets met ons delen, stuur dan een mailtje naar info@nvn.nl. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan kunnen wij met de reacties nieuwe acties ondernemen.