Save the date: webinar over coronavaccinatie bij nierpatiënten


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 08 januari 2021

Veel nierpatiënten hebben vragen over de beschikbaarheid, effectiviteit en veiligheid van de coronavaccins. Een van de meest gestelde vragen is wanneer vaccinatie zal plaatsvinden bij patiënten met een verminderde nierfunctie, in dialyse of na een niertransplantatie.

De beroepsorganisaties die bij de zorg van nierpatiënten betrokken zijn (o.a. de Nederlandse Federatie van Nefrologen (NFN) en het Landelijk Overleg Nier Transplantatie (LONT)) voeren op dit moment druk overleg hierover met het RIVM. Ook wordt er een groot onderzoek gepland om de werkzaamheid en veiligheid van vaccins bij specifieke nierpatiënten te monitoren.

Op vrijdag 22 januari van 17:00 – 18:15 uur organiseren de NVN en de Nierstichting een webinar speciaal voor nierpatiënten over coronavaccinatie bij nierpatiënten.

Tijdens het webinar brengen we u op de hoogte van de meest recente stand van zaken van de vaccinaties bij nierpatiënten en hoe we antwoord hopen te krijgen op resterende vragen over werkzaamheid en veiligheid. Deze vragen zullen worden bediscussieerd door een panel van vaccinatie-experts en vertegenwoordigers van verschillende betrokken partijen, waaronder patiënten.

 

Aanmelden webinar coronavaccinatie