Steun de strijd tegen toenemende nierschade


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 18 september 2023

Nederland telt 1,7 miljoen mensen met nierschade. En dit aantal neemt toe. Nierschade is verraderlijk, want vaak merk je het pas als het te laat is. Het is onomkeerbaar en kan zelfs leiden tot vervroegd overlijden. Zo verliest iemand van 55 jaar met lichte nierschade, gemiddeld 7 jaar van zijn leven. Als we nu niets doen, is nierschade straks wereldwijd doodsoorzaak nummer 5.

Dagelijks strijden veel mensen tegen toenemende nierschade: patiënten, hun familie, nierdonoren, collectanten en donateurs, onderzoekers en artsen. Omdat het hun leven, of dat van een dierbare, ernstig en blijvend beïnvloedt. Omdat ze ervan dromen om genezing mogelijk te maken. Of omdat ze willen voorkomen dat zoveel mensen nierschade krijgen of laat ontdekken.

Maar alleen kunnen ze die strijd niet winnen, dus ze vragen jouw hulp
tijdens de collecteweek van de Nierstichting. Want de Nierstichting zet alles op alles om nierschade te voorkomen, behandelen en genezen. Steun de strijd tegen toenemende nierschade. Geef tijdens de collecteweek van de Nierstichting van 17 t/m 23 september.