Brochures cystenieren

Erfelijke cystenieren

Bij erfelijke cystenieren bevinden zich cysten in de nieren. Dit zijn holtes gevuld met vocht. Doordat deze in de loop van jaren groeien in grootte en aantal, ontstaan er klachten. De ernst daarvan verschilt per patiënt. Mensen met cystenieren hebben vaak ook cysten in de lever en soms in de alvleesklier.

In deze brochure leest u hoe cystenieren ontstaan en hoe ze zich kunnen ontwikkelen. U vindt informatie over wat mogelijke lichamelijke gevolgen zijn, hoe de nefroloog (nierarts) uw klachten behandelt en wat u zelf kunt doen. Ook leest u over erfelijkheid en kinderwens. Tot slot vindt u tips om verder te lezen en in contact te komen met mensen in dezelfde situatie.

Informatie voor de huisarts over over cystenieren (ADPKD)

Het hebben van een zeldzame en chronische aandoening als cystenieren betekent dat mensen frequent contact hebben met (verschillende) zorgverleners gedurende een langere periode. Medisch specialisten en huisartsen hebben daarbij hun eigen rol en mensen met een zeldzame aandoening hebben behoeften die bij iedere zorgverlener anders kunnen zijn.

Een van de behoeften, van zowel patiënt als huisarts, is dat de huisarts bekend is met de aandoening. De huisartsenbrochure cystenieren voorziet in die behoefte.

Brief voor de huisarts

Begeleidende brief bij de Informatie voor de huisartsen over cystenieren (ADPKD). Patiënten kunnen de brochure met de brief aan hun huisarts aanbieden.

Brief voor de patiënt

Begeleidende brief voor de patiënt bij de Informatie voor de huisarts over cystenieren (ADPKD).

Information for general practitioners about polycystic kidney disease (ADPKD)

People with rare, often chronic conditions regularly have frequent contact with one or several healthcare providers over an extended period of time. Medical specialists and general practitioners have their own role in such cases and people with a rare condition have needs that may differ from one healthcare provider to another.

One of those needs, of both patient and the general practitioner, is that the GP is familiar with the condition in question. This brochure for general practitioners fulfills that need.

Brochures bestellen