Brochures nefrotisch syndroom


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

De NVN geeft brochures uit over diverse nieraandoeningen. Hieronder staan de digitale brochures over het nefrotisch syndroom. Je kunt ze ook bestellen met het formulier onderaan deze pagina.

 

Patiënteninformatie nefrotisch syndroom

In de Zorgstandaard nefrotisch syndroom staat beschreven wat het nefrotisch syndroom is, hoe de diagnose wordt gesteld, welke zorg patiënten krijgen, welke zorgdisciplines daarbij betrokken zijn en wat de patiënt zelf kan doen. Met als doel: optimale zorg voor de patiënt.

De Patiënteninformatie nefrotisch syndroom is een vertaling van de zorgstandaard nefrotisch syndroom en is bestemd voor volwassen patiënten met nefrotisch syndroom.

Checklist voor gesprekken met uw zorgverlener(s)

Tijdens de gesprekken met uw zorgverleners over het nefrotisch syndroom kunnen er allerlei onderwerpen aan bod komen. Maar welke onderwerpen zijn nou belangrijk, en wanneer? Hoe onthoudt u alles? Met deze checklist kunt u uw gesprekken met uw zorgverleners voorbereiden. Door notities te maken onthoudt u beter wat er gezegd en afgesproken is.

Thomas en het nefrotisch syndroom

Stripverhaal voor kinderen met het nefrotisch syndroom. Aan de hand van het verhaal van Thomas, een jongen van 9, wordt aan kinderen uitgelegd wat het nefrotisch syndroom is, welke vormen er zijn en wat de behandeling inhoudt.

Informatie voor de huisarts over nefrotisch syndroom

Het nefrotisch syndroom is een zeldzame aandoening. Deze brochure biedt praktische handvatten voor de huisartsgeneeskundige behandeling en begeleiding.

Brief voor huisarts

Begeleidende brief bij de Huisartsenbrochure nefrotisch syndroom. Patiënten kunnen de brochure met de brief aan hun huisarts aanbieden.

Brief voor patiënt

Begeleidende brief voor de patiënt bij de Huisartsenbochure nefrotisch syndroom.

Patiënteninformatie nefrotisch syndroom bij kinderen

Een overzicht van goede zorg voor kinderen met NS en hun naasten. Deze informatie is afkomstig uit de zorgstandaard nefrotisch syndroom. Daarin staat wat goede zorg is bij deze ziekte.

Zorgplan bij de patiënteninformatie Nefrotisch syndroom bij kinderen

Een handig overzicht waarin u afspraken met zorgverleners noteert, vragen die u aan hen wilt stellen, zaken die u besproken hebt en uitslagen van onderzoeken.

Brochures bestellen