Patiënteninformatie en -ondersteuning


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Als je wordt geconfronteerd met chronisch nierfalen, wil je weten wat dit voor jezelf en je omgeving betekent. Je gaat op zoek naar antwoorden bij je (huis)arts, op internet of in je sociale omgeving. De NVN wil nierpatiënten en betrokkenen optimaal informeren. En ervoor zorgen dat hun naasten begrijpen hoe het is om met een nierziekte te leven.

Dat doen we op de websites nvn.nl en nieren.nl, in ons ledenblad Wisselwerking en tijdens onze themadagen en webinars.

Patiëntadviesraad Taal

Wij willen alle patiëntgroepen, ongeacht hun leeftijd, soort nieraandoening, achtergrond, taal of cultuur, bereiken en ondersteunen. De vrijwilligers van de Patiëntadviesraad Taal helpen onze teksten voor iedereen toegankelijk te maken. Ze letten er bijvoorbeeld op dat de tekst geen moeilijke woorden of zinnen bevat. En ook bekijken ze of illustraties duidelijk zijn, of de informatie voorziet in een behoefte en of er misschien informatie mist.

Onze informatie en ondersteuning