Medische richtlijnen

De NVN heeft een team van ervaringsdeskundigen die zijn betrokken bij de ontwikkeling en herziening van medische richtlijnen. Ze zorgen dat het patiëntenperspectief bij de ontwikkeling wordt ingebracht.

Aanbevelingen voor de zorg

Een medische richtlijn ondersteunt zorgverleners in hun werk. In een richtlijn staat zo concreet mogelijk beschreven wat het best gedaan kan worden op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling van een aandoening.

Die aanbevelingen worden met name gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Dat wordt ook wel 'evidence based' genoemd. Voor patiënten wordt vaak aparte patiënteninformatie geschreven.

Patiëntenperspectief

De vrijwilligers die zijn betrokken bij de ontwikkeling en herziening van medische richtlijnen, hebben hiervoor een korte training gevolgd. Ze zorgen dat het patiëntenperspectief bij de ontwikkeling wordt ingebracht: welke knelpunten ervaren zij? Wat vinden zij van de aanbevelingen die door zorgverleners worden gegeven? Welke informatie is van belang om te vertalen in patiënteninformatie?

Patiënten zijn ook direct betrokken bij het maken van de patiënteninformatie. 

Status van medische richtlijnen

Als een richtlijn is vastgesteld door een beroepsorganisatie, moeten de zorgverleners zich daar aan houden. In de praktijk kunnen zich echter altijd feiten of omstandigheden voordoen waardoor van een richtlijn moet worden afgeweken. Dit altijd in het belang van, en in overleg met de patiënt.

Wat doet de NVN?

De NVN was/is onder andere betrokken bij:

Bekijk ook