Medische richtlijnen


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

De NVN heeft een team ervaringsdeskundigen dat betrokken is bij de ontwikkeling en herziening van medische richtlijnen en zorgstandaarden, de patiëntadviesraad Richtlijnen.

Een medische richtlijn ondersteunt zorgverleners in hun werk. In een richtlijn staat zo concreet mogelijk beschreven wat het best gedaan kan worden op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling van een aandoening.

Patiëntadviesraad Richtlijnen

De ervaringsdeskundigen van de Patiëntadviesraad Richtlijnen zorgen ervoor dat het patiëntenperspectief in de richtlijn of zorgstandaard wordt opgenomen. Zo dragen wij bij aan een optimale kwaliteit van zorg voor nierpatiënten.

Ook helpt het team bij het vertalen van de (vaak ingewikkelde) informatie naar begrijpelijke patiëntinformatie. Deze informatie is o.a. terug te vinden op nieren.nl.

 

Bekijk ook