Medische richtlijnen


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

De NVN heeft een team ervaringsdeskundigen dat betrokken is bij de ontwikkeling en herziening van medische richtlijnen. Het team brengt het patiëntenperspectief in bij die ontwikkeling. Ook helpt het team bij het vertalen van de (vaak ingewikkelde) informatie naar begrijpelijke patiënteninformatie op Nieren.nl en Thuisarts.nl. 

Aanbevelingen voor de zorg

Een medische richtlijn ondersteunt zorgverleners in hun werk. In een richtlijn staat zo concreet mogelijk beschreven wat het best gedaan kan worden op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling van een aandoening.

Die aanbevelingen worden met name gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Dat wordt ook wel 'evidence based' genoemd. Voor patiënten wordt vaak aparte patiënteninformatie geschreven.

Patiëntenperspectief

De vrijwilligers die betrokken zijn bij de ontwikkeling en herziening van medische richtlijnen, hebben hiervoor een korte training gevolgd. Ze brengen het patiëntenperspectief in bij de ontwikkeling: welke knelpunten ervaren zij? Wat vinden zij van de aanbevelingen van zorgverleners? Welke informatie is van belang om te vertalen in patiënteninformatie?

De vrijwilligers zijn ook direct betrokken bij het maken van de patiënteninformatie voor Nieren.nl en Thuisarts.nl. 

Status van medische richtlijnen

Als een richtlijn is vastgesteld door een beroepsorganisatie, moeten de zorgverleners zich daar aan houden. In de praktijk kunnen zich echter altijd feiten of omstandigheden voordoen waardoor van een richtlijn moet worden afgeweken. Dit altijd in het belang van, en in overleg met de patiënt.

Wat doet de NVN?

De NVN was/is onder andere betrokken bij:

Bekijk ook