Onderzoeksagenda Nierziekte de baas


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

In oktober 2017 presenteerden de NVN, Nierstichting en Nederlandse Federatie voor Nefrologie tijdens een conferentie van de Nationale Wetenschapsagenda de strategische onderzoeksagenda Nierziekte de baas.

De onderzoeksagenda laat zien binnen welke thema’s onderzoek kan plaatsvinden. Ook laat het de uitgangspunten zien waarvan alle belanghebbenden (zowel onderzoekers, beleidsmakers als nierpatiënten) het belangrijk vinden dat ze een plaats hebben binnen al het onderzoek.

De onderzoeksagenda Nierziekte de baas is belangrijk om meer aandacht te kunnen vragen voor onderzoek naar nieren en nierziekten. Dat is nodig omdat het aantal mensen met nierschade of een nierziekte nog steeds toeneemt.

4 strategische thema’s

De agenda benoemt vier strategische thema’s voor onderzoek en innovatie:

  • Preventie van (verdere) nierschade
  • Personalised medicine
  • Leven met een nieraandoening
  • Regeneratieve geneeskunde

Voor een optimale uitwerking van ieder thema zijn de betrokken partijen de volgende uitgangspunten overeen gekomen:

  • Patiëntenperspectief
  • Economisch perspectief
  • Benutten van kennis
  • Samenwerking
  • Infrastructuur en middelen

Alle partijen uit het veld zijn het eens geworden over de thema’s en zullen in de toekomst samenwerken aan de uitwerking. Deze strategische agenda moet gezien worden als startpunt voor verdere uitwerking.

Verhouding tot de NVN-onderzoeksagenda

Bij het opstellen van de strategische onderzoeksagenda is gebruik gemaakt van de onderzoeksagenda van de NVN. De thema’s en vragen van de patiënten komen op verschillende punten terug.

De Nierstichting, NVN en NFN zijn het erover eens dat het patiëntenperspectief een van de belangrijkste voorwaarden is voor een goed uitvoering van onderzoek.