Praten met een ervaringsdeskundige over dialyse of niertransplantatie


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Patiënten die moeten gaan dialyseren of een transplantatie ondergaan, hebben meestal veel vragen. Het kan dan prettig zijn om eens te praten met een ervaringsdeskundige die begrijpt wat een patiënt doormaakt en welke invloed dialyse of een transplantatie kunnen hebben op het dagelijks leven. Via de NVN kun je in contact komen met ervaringsdeskundige nierpatiënten. 

In gesprek over dialyse

Patiënten die eens van gedachten willen wisselen met iemand die al dialyseert (of dat heeft gedaan), kunnen met een van de 12 vrijwilligers in contact komen via nieren.nl. De ervaringsdeskundigen hebben ervaring met één of meerdere vormen van dialyse. 

Een van hen is Piet: 'Toen ik zelf nierpatiënt werd, was dat een enorme schok voor mij. Ik wist dat ik moest gaan dialyseren maar ik stak mijn kop in het zand… Als ik daaraan terugdenk had ik veel kunnen hebben aan een gesprek met een ervaringsdeskundige. Ik beveel dat van harte aan om je twijfels en vragen te bespreken. Zet je twijfels aan de kant en neem contact op.'

Kom in contact met een ervaren dialysepatiënt via:

In gesprek over transplantatie

Via de NVN kun je ook in contact komen met ervaringsdeskundigen die een niertransplantatie hebben gehad. Zes van de 12 ervaringsdeskundigen hebben een transplantatienier. Je kunt  bijvoorbeeld praten over:

  • Wat een transplantatie betekent voor het dagelijks leven.
  • Hoe je aan een donor komt en hoe andere nierpatiënten dit hebben aangepakt.
  • Hoe het eerste jaar na een transplantatie verloopt.

Kom in contact met een ervaren niertransplantatiepatiënt via:

Over het project

Het project is gestart in januari 2021 met als titel 'Inzet ervaringsdeskundigen bij online voorlichting over nierfunctievervangende behandelingen: (thuis)dialyse'. Dit is later uitgebreid met transplantatie; toen is ook de naam van het project gewijzigd in 'Praten met een ervaringsdeskundige over dialyse of niertransplantatie'. 

Het project is ontstaan vanuit de Taskforce Thuisdialyse en naar aanleiding van vragen van bezoekers van nierwijzer.nl. Na het bekijken van voorlichtingsfilmpjes op nierwijzer.nl bleken zij behoefte te hebben om door te praten met een ervaringsdeskundige. 

Dit project wordt gesubsidieerd door KIDZ/Patiëntenfederatie Nederland.

Lees ook

Kiezen voor behandeling

Wij bieden op verschillende manieren hulp bij het kiezen voor transplantatie of een vorm van dialyse: