Aangepaste richtlijnen dialysetaxi


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 02 juli 2020

Per 1 juli zijn de coronamaatregelen op allerlei punten gewijzigd. Ook in de dialysetaxi zijn aanpassingen doorgevoerd: in de taxi en personenbusjes zijn een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje verplicht.

Gezamenlijk vervoer naar de dialyse

Eerder was er onzekerheid of gezamenlijk vervoer van dialysepatiënten veilig is. Met deze nieuwe maatregelen is de veiligheid van dialysepatiënten voldoende gegarandeerd volgens het Coördinatieteam nefrologie:

‘Dialysepatiënten worden bij elk bezoek aan het dialysecentrum nauwlettend gescreend op ziekteverschijnselen. Daarnaast is vanaf 1 juli een reservering en gezondheidscheck en het dragen van een mondkapje bij taxi verplicht.

Gezien deze screening is er geen reden om gezamenlijk taxivervoer te ontraden bij getrieerde hemodialysepatiënten met een mondkapje op.’