Magazine Ongewone vermoeidheid


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 09 februari 2024

Uit onderzoek blijkt dat ongewone vermoeidheid zeer vaak voorkomt bij nierpatiënten. 50% zegt (bijna) altijd moe te zijn en 80% van de respondenten vindt vermoeidheid de klacht die het meest belastend is in hun dagelijks leven. Toch bespreken patiënten dit nauwelijks met hun behandelaars. Ze denken dat het erbij hoort, of dat er weinig aan te doen is. Dat hoeft niet altijd zo te zijn.


In 2023 besteedde de NVN extra aandacht aan ongewone vermoeidheid. Er verschenen tips en ervaringsverhalen, er was een webinar, enquête en podcast. Alle artikelen zijn nu gebundeld in een speciale uitgave van Nier magazine. Om nog eens aandacht te vragen voor het probleem en mogelijk handvatten te bieden ermee om te gaan, is een papieren editie gestuurd naar alle bij ons bekende nefrologen en medisch maatschappelijk werkers in Nederland.

Wil je deze special online lezen?

Meer lezen?