Vakantiedialyse, is dat mogelijk dit jaar?


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 08 juni 2020

Nu de zomer in aantocht is, komen er regelmatig vragen van dialysepatiënten over vakantiedialyse in Nederland bij ons binnen. Zij vragen zich af of vakantiedialyse op dit moment mogelijk en veilig is. We zochten het uit.

Het Coördinatieteam COVID-19 nefrologie legde 3 vragen over dialyseren op vakantie voor aan het aan het Outbreak Management Team. De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM gaf antwoord.

Is er een grotere kans op besmetting bij vakantiedialyse doordat het aantal verplaatsingen van hemodialysepatiënten over regio’s in Nederland toeneemt?

Het aantal besmettingen met COVID-19 is op dit moment relatief laag. Het LCI verwacht daarom niet dat verplaatsing van dialysepatiënten naar andere regio’s zal leiden tot een grotere kans op besmetting voor de patiënt zelf of voor het dialysecentrum. Het risico op besmetting kan wel toenemen als er sprake is van lokale uitbraken, het is goed dat een ieder zich daarvan bewust is!

Vindt het OMT het verantwoord om vakantiedialyse in Nederland toe te staan in de komende periode (tot 1 september 2020)?

De LCI vindt het verantwoord om vakantiedialyse in Nederland (dus niet in het buitenland) toe te staan in de genoemde periode.

Met inachtneming van de huidige richtlijnen (1.5 meter afstand als norm, het toepassen van goede hygiënemaatregelen, het screenen op klachten en het laagdrempelig testen van personen met klachten) ziet de LCI geen reden waarom vakantiedialyse in eigen land niet zou kunnen.

Uiteraard uitgaande van de huidige epidemiologische situatie. Als die sterk verandert dan kan het advies ook wijzigen.

Zijn er aanvullende screeningsmaatregelen nodig bij aankomst in het vakantiedialysecentrum in Nederland en bij terugkeer in het eigen dialysecentrum?

Het is van belang dat het dialysecentrum bij de dialysepatiënt en zijn gezinsleden een goede gezondheidscheck uitvoert vóór het bezoek aan het dialysecentrum. Dat houdt in dat de patiënt en mensen uit zijn naaste omgeving vragen beantwoorden over hun gezondheid. In de Leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege SARS-CoV-2 van de Federatie Medisch Specialisten staan in de bijlage voorbeeldvragen.

Daarnaast is het van belang dat het dialysecentrum een goede registratie bijhoudt van alle patiënten die er behandeld worden (voor zover dat niet al gebeurt), zodat bij een eventuele besmetting de contacten eenvoudig te informeren zijn. Verdere aanvullende maatregelen zijn volgens het RIVM niet nodig.