Wij zoeken vrijwilligers voor de beoordeling van dialysecentra


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 04 juli 2024

De NVN is op zoek naar ervaringsdeskundigen die mee willen helpen bij het visiteren van dialysecentra.

Elke 3 jaar wordt de kwaliteit van de zorgverlening van dialysecentra gecontroleerd, dit wordt visiteren genoemd. Zo wordt duidelijk wat verbeterd moet worden en wat al goed gaat.

Sinds 2022 lopen er pilots waarbij een visitatieteam niet alleen uit een nefroloog en een gespecialiseerd verpleegkundige bestaat, maar ook uit patiënten. Door patiënten met andere patiënten te laten praten, verwachten we dat de visitatie meer oplevert; dat er extra of andere informatie beschikbaar komt, ook voor het centrum zelf.

Ook in 2024 werken vrijwilligers van de NVN weer mee aan het visiteren van dialysecentra. Daarvoor zoeken we ervaringsdeskundigen: mensen met ervaring met dialyse die het team van ervaringsdeskundigen dat we nu al hebben, willen komen versterken.

Wat ga je doen? 

  • Samen met 2 andere ervaringsdeskundigen zal je patiënten van een dialysecentrum interviewen.
  • Je schrijft samen met de andere ervaringsdeskundigen een patiëntervaringsverslag voor het dialysecentrum en de visitatiecommissie.
  • Je stemt je bevindingen goed af met de andere vrijwilligers en met de projectleider.

De NVN zorgt voor een goede training vooraf en begeleiding gedurende het hele traject.

Wie zoeken we? 

Voor deze vrijwilligersfunctie zijn we op zoek naar mensen die: 

  • Dialyse ondergaan in een dialysecentrum of recente dialyse-ervaring hebben (tot 3 jaar geleden).
  • Objectief en evenwichtig zijn; je moet jouw eigen oordeel uit kunnen stellen.
  • Zich graag wil inzetten om een dialysecentrum te laten zien waar de kansen liggen om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren.
  • Bereid zijn te werken binnen bestaande regels en in partnerschap met andere visitatoren (nefroloog en verpleegkundige);

Daarnaast is het fijn als je:

  • Ervaring hebt met interviewen en met het maken van een schriftelijk verslag.
  • Fit genoeg bent om eventueel te kunnen reizen naar een interview of dialysecentrum (nooit je eigen dialysecentrum).
  • Tijd kunt vrijmaken in de periodes dat visitaties zijn gepland; het houden van de interviews en het schrijven van het verslag kost in een periode van enkele weken vrij veel tijd.

Aanmelden 

Heb je interesse in deze vrijwilligersfunctie? Of wil je hier meer informatie over? Stuur dan een e-mail naar Neeltje Coolen: coolen@nvn.nl.

Vrijwilliger bij de NVN 

Het lid zijn van de PAR Visitatie is een vrijwilligersfunctie bij de NVN. Onkosten als reiskosten worden vergoed.  

Lees ook