De laatste…


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Terwijl ik deze laatste, vijftigste column schrijf als directeur van de NVN, ben ik druk aan het opruimen. Daar hoort het opschonen van computerbestanden en mijn mailbox bij. Ik ruim ook mijn kast uit en haal weg wat ik in mijn kamer heb opgehangen. Uiteindelijk mag er voor mezelf niet meer over blijven dan een schoenendoos vol. Net zoals in die Amerikaanse films waarin je iemand die ontslagen is, een kantoor ziet verlaten.

Zo dramatisch is het voor mij niet. Opruimen voelt een beetje als nostalgie na al die mooie jaren waarin ik NVN-directeur mocht zijn. Na lieve en leuke woorden die mij zijn toebedeeld via mailberichten, kaartjes en verrassend terugspeeltheater op de laatste ledenvergadering. Dank daarvoor. Het is mooi en fijn om zo afscheid te kunnen nemen. Ook hartelijk dank voor het mooie afscheidscadeau van het bestuur dat ik onlangs, namens de vereniging, tijdens de vrijwilligersbarbecue kreeg. De glazen sculptuur staat prominent in onze huiskamer.  

Vaarwel of dag of tot ziens met een glimlach

De samenwerking met de NVN-bestuursleden was altijd goed en inspirerend. In mijn ontslagbrief aan de NVN verwoord ik het zo: ‘Ik heb kunnen bouwen op een mooi team van medewerkers/collega’s. Groot respect heb ik voor alle NVN-vrijwilligers. Ik ben trots op de enorme groei van het aantal ervaringsdeskundigen met wie de NVN inmiddels samenwerkt. Deze vrijwilligers zetten zich in voor alle speerpunten van ons beleid: ook dat vervult me met trots. De bestuursleden ben ik zeer erkentelijk voor de uitstekende invulling van hun taak. Ze zijn bevlogen bewakers van de hoofdlijnen, betrokken, met respect voor ieders rol. De loyaliteit van het bestuur aan de NVN, maar ook aan mij als directeur, heeft mij enorm gesteund.’

Met mijn opvolgster heb ik inmiddels een dag samengewerkt om het werk over te dragen. Het was een fijne ontmoeting en ik heb het volste vertrouwen in de manier waarop Marja het werk zal oppakken. Marja, veel succes alvast.

Enkele dagen geleden was er een afscheidsbijeenkomst met alle NVN-collega’s. Op 4 september a.s. neem ik afscheid van externe relaties. Daarna richt ik mij op mijn nieuwe werk. De focus ligt op één onderwerp: door patiënten gerapporteerde uitkomsten (PROMs). Dit hangt samen met ‘kwaliteit van leven’ en ‘samen beslissen’ (in overleg met uw arts een passende behandeling kiezen). Er wordt veel over PROMs gepraat, maar we weten nu nog weinig over de invloed die zij op het zorgproces zullen hebben. Ik verwacht dat ze tot positieve ontwikkelingen leiden en hoop dat ik daaraan kan bijdragen.

Rest mij u en de NVN alle goeds toe te wensen en af en toe laat ik nog van mij horen.

Hans Bart is gestopt als directeur van de NVN. Dit is zijn laatste column in Wisselwerking.

Hans, bedankt voor alles wat je met en voor de vereniging hebt bereikt.