Verlanglijstje


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Met rasse schreden naderen de feestdagen. De kinderen buigen zich over de glimmende speelgoedfolders. Wij verlekkeren ons aan de kerstmenu’s (met minder zout, minder vlees en liefst duurzaam geproduceerd). We maken verlanglijstjes voor cadeaus en boodschappen-lijstjes voor het eten.

Ondertussen zijn de verkiezingen achter de rug en laat  ik plannen van politici over de zorg nog eens goed op mij inwerken. Als vanzelf plopt er een NVN-verlanglijstje voor de zorg op in mijn hoofd. En dan bedoel ik niet dat alles altijd op elk moment tegen iedere prijs voor iedereen beschikbaar moet zijn.

Hoe kan de zorg bereikbaar worden of blijven voor alle Nederlanders die dat echt nodig hebben? Hoe voorkomen we dat mensen zorg gaan mijden omdat ze die echt niet kunnen betalen? Hoe regelen we dat we voldoende mensen hebben om diegenen die het nodig hebben, te helpen?

Ik zie het niet erg terug in de lijstjes van de politiek. Daarop staan vooral problemen opgesomd. Met te hoge zorgkosten, een integraal zorgakkoord dat nog niet genoeg oplevert, te weinig personeel en lange wachtlijsten. Maar oplossingen zie ik niet veel.

Ja, meer mantelzorg inzetten. Weten ze wel hoe vaak dat al gebeurt? Vragen ze zich wel eens af wat zorggebruikers ECHT het belangrijkst vinden? En wat we bereid zijn zelf te doen om te voorkomen dat we ziek worden of meer zorg nodig hebben in de toekomst?

Denk jij mee? Met de NVN en een nieuw kabinet?

De NVN pleit voor leefstijl- en beweegprogramma’s vóór en ná grote operaties als een transplantatie. Zodat je
snel je leven weer kunt oppakken. We zijn ook voorstander van per persoon bekijken of medicatie kan worden afgebouwd of aangepast, waardoor minder kosten gemaakt hoeven te worden.

We hebben eerder, voor de zeldzame nierziekte aHUS, bereikt dat dit echt kan! Ook belangrijk: betere voorlichting leidt tot betere keuzes die echt niet per se duurder zijn.

Maar ook: gezonder leven makkelijker en goedkoper maken. Met minder belasting op gezonde producten, en met leefstijl-programma’s voor iedereen, programma’s die niet pas beschikbaar zijn als je al te zwaar bent en de gevolgen daarvan ervaart…

Toegang tot zorg voor iedereen die dat nodig heeft, vraagt trouwens niet alleen iets van de politiek. Dat is te makkelijk, het vraagt ook iets van ons, van jou. Als NVN proberen we invloed uit te oefenen op besluiten over onderwerpen zoals hierboven. Tegelijk laten we zien dat we ook willen meedenken.

Wat vind jij dat een nieuw kabinet voor nierpatiënten moet verbeteren? Denk jij met ons mee?

Laat het ons weten en mail naar: ho-dac@nvn.nl.

Marja Ho-dac was werkzaam als internist-nefroloog in een ziekenhuis. Ook werkte zij als onderzoeker en ziekenhuisbestuurder. Inmiddels is zij ruim vier jaar directeur van de Nierpatiënten Vereniging Nederland.

Marja's columns verschijnen ook in ons tijdschrift Nier Magazine (voorheen Wisselwerking).