Samen beslissen en uitkomsten


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Het wordt steeds normaler dat de zorgverlener en de patiënt Samen beslissen over wat de best passende behandeling is. Maar wat is dan belangrijk? Welke informatie is nodig om een beslissing te kunnen nemen?

Natuurlijk gaat het om medische zaken, zoals de overlevingskans en de kans op een infectie, of andere complicaties. Maar voor patiënten is het ook belangrijk om te weten hoe hun leven eruit zal zien met en na de behandeling. Kan ik straks weer gewoon werken? Welke bijwerkingen kunnen medicijnen hebben? En welke invloed kan de behandeling hebben op mijn seksleven? Blijf ik pijn houden? Kan ik weer sporten?

Door naast medische resultaten ook kennis en ervaringen van patiënten te verzamelen over de klachten die zij ervaren en de kwaliteit van leven (PROMs), kan goede zorg inzichtelijker en efficiënter gemaakt worden. Er wordt meer gekeken naar wat het geheel aan zorg voor de patiënt heeft opgeleverd (de uitkomst). 

Het zijn dus de resultaten van medische zaken én antwoorden op persoonlijke vragen die samen de uitkomst van een behandeling vormen. Deze uitkomstinformatie kan door zorgverleners gebruikt worden om de verschillende behandelopties, met de voor- en nadelen, te bespreken met de patiënt. Zo kunnen ze samen bepalen wat de best passende behandeling is.

Daarnaast worden deze uitkomsten ook ingezet voor de kwaliteit van de zorg. Door de verschillende uitkomsten van alle patiënten (anoniem) bij elkaar op te tellen, kunnen zorginstellingen van elkaar leren en hun kwaliteit verbeteren.

Hoe het registreren van zorguitkomsten eind 2021 geregeld is voor nierpatiënten en welke ontwikkelingen daarin verwacht worden, zie je terug in het webinar Hoe draagt dataregistratie bij aan betere zorg.

Wat doet de NVN?

In het landelijke project ‘Meer inzicht in uitkomsten’, brengt de NVN in 2020/2021 samen met zorgverleners in kaart welke uitkomsten voor nierpatiënten het belangrijkst zijn. De Federatie Medisch Specialisten (FMS) neemt hierin het voortouw.

Lees ook