Samen beslissen


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

‘Samen beslissen’ betekent dat jij samen met je zorgverlener nagaat welke behandeling het best bij jou past. Daarbij is medische kennis belangrijk, maar ook informatie over je leven: Wat is voor jou belangrijk? Hoe past een behandeling daarbij?

In de richtlijn Nierfunctievervangende behandeling, wel of niet is afgesproken dat zorgverleners in de nefrologie Samen beslissen. De NVN heeft daar een actieve rol in gehad. 

Je zorgverlener volgt daarbij de volgende stappen:

  • Hij begeleidt je bij het maken van de keuze.
  • Hij vertelt over je behandelmogelijkheden en voor- en nadelen daarvan.
  • Hij vertelt ook wanneer behandelingen bij jou niet mogelijk zijn en waarom niet.
  • Hij gaat samen met jou na hoe een behandeling in jouw leven past.
  • Hij gaat na of je voldoende informatie hebt om tot een besluit te komen. Je kunt altijd terugkomen op je besluit.

Door samen te beslissen weet je meer over de verschillende behandelingen en kun je beter een keuze maken. Over het algemeen zijn patiënten tevredener over het proces als er sprake is geweest van samen beslissen.

Keuzehulpen

In de richtlijn ‘Nierfunctievervangende behandeling, wel of niet’ wordt ook geadviseerd om keuzehulpen te gebruiken, zoals de 3 Goede vragen, Keuzekaarten en de Nierwijzer. De Nierwijzer is door de NVN ontwikkeld. Bij de andere keuzehulpen is de NVN nauw betrokken geweest.

Wat doet de NVN?

De NVN zet zich actief in om Samen beslissen in de nefrologie vorm te geven. Dit doen wij op verschillende manieren:

  • Samen met zorgverleners ontwikkelen wij richtlijnen en keuzehulpen of helpen daarbij.
  • Wij dragen bij aan de invoering van Samen beslissen in de praktijk. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een inventarisatie. Uit de inventarisatie Het gebruik van keuzehulpen is gebleken dat Samen beslissen en de keuzehulpen nog niet overal even goed toegepast worden.
    Voor zorgverleners heeft de NVN daarom een handreiking Samen beslissen gemaakt en het gebruik van de keuzehulpen daarbij. Ook heeft de NVN samen met DOMESTICO een workshop van 2 uur ontwikkeld voor zorgverleners.
  • Wij denken mee met regionale nierpatiëntenverenigingen hoe Samen beslissen lokaal verbeterd kan worden. En natuurlijk informeren wij onze leden over Samen beslissen.