Samen beslissen


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

‘Samen beslissen’ betekent dat u samen met uw zorgverlener nagaat welke behandeling het best bij u past. Daarbij is medische kennis belangrijk, maar ook informatie over uw leven: Wat is voor u belangrijk? Hoe past een behandeling daarbij?

In de richtlijn Nierfunctievervangende behandeling, wel of niet is afgesproken dat zorgverleners in de nefrologie Samen beslissen. De NVN heeft daar een actieve rol in gehad. 

Uw zorgverlener volgt daarbij de volgende stappen:

 • Hij begeleidt u bij het maken van de keuze.
 • Hij vertelt over uw behandelmogelijkheden en voor- en nadelen daarvan.
 • Hij vertelt ook wanneer behandelingen bij u niet mogelijk zijn en waarom niet.
 • Hij gaat samen met u na hoe een behandeling in úw leven past.
 • Hij gaat na of u voldoende informatie hebt om tot een besluit te komen. U kunt altijd terugkomen op uw besluit.

Door samen te beslissen weet u meer over de verschillende behandelingen en kunt u beter een keuze te maken. Over het algemeen zijn patiënten tevredener over het proces als er sprake is geweest van samen beslissen.

Keuzehulpen

In de richtlijn ‘Nierfunctievervangende behandeling, wel of niet’ wordt ook geadviseerd om keuzehulpen te gebruiken, zoals de 3 Goede vragen, Consultkaarten en de Nierwijzer. De Nierwijzer is door de NVN ontwikkeld. Bij de andere keuzehulpen is de NVN nauw betrokken geweest.

Wat doet de NVN?

De NVN zet zich actief in om Samen beslissen in de nefrologie vorm te geven. Dit doen wij op verschillende manieren:

 • Samen met zorgverleners ontwikkelen wij richtlijnen en keuzehulpen of helpen daarbij.
 • Wij dragen bij aan de invoering van Samen beslissen in de praktijk. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een inventarisatie. Uit de inventarisatie Het gebruik van keuzehulpen is gebleken dat Samen beslissen en de keuzehulpen nog niet overal even goed toegepast worden.
  Voor zorgverleners heeft de NVN daarom een handreiking Samen beslissen gemaakt en het gebruik van de keuzehulpen daarbij. Ook heeft de NVN samen met DOMESTICO een workshop van 2 uur ontwikkeld voor zorgverleners.
 • Wij denken mee met regionale nierpatiëntenverenigingen hoe Samen beslissen lokaal verbeterd kan worden. En natuurlijk informeren wij onze leden over Samen beslissen.
 • Op 3 februari 2021 organiseren wij samen met de regionale nierpatiëntenverenigingen een online symposium over Samen beslissen voor patiënten: Samen kiezen voor het beste.