Kernboodschap RIVM 3e vaccinatie immuungecompromitteerden


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 14 september 2021

Veel mensen met een afweerstoornis zijn voldoende beschermd met twee COVID-19 vaccinaties. Binnen enkele groepen patiënten met een ernstige afweerstoornis zijn er mensen die na twee vaccinaties niet goed beschermd zijn tegen corona. Een aantal van deze patiënten kan met een 3de vaccinatie een betere bescherming bereiken.

Deze specifieke groep mensen ontvangt vanaf oktober een uitnodiging van de medisch specialist voor een 3e vaccinatie. Zij kunnen bij de GGD een afspraak maken voor hun derde prik.

Het gaat om een specifieke groep van 200.000-400.000 patiënten, vanaf 12 jaar, die onder behandeling zijn bij een medisch specialist voor één van deze aandoeningen of medicijnen/behandelingen:

 • Na orgaantransplantatie;
 • Na beenmerg- of stamceltransplantatie (autoloog of allogeen)*;
 • Patiënten die behandeling voor een kwaadaardige hematologische aandoening ondergaan of recent hebben ondergaan, waaronder CAR-T cel therapie*;
 • Alle patiënten met een hematologische maligniteit waarvan bekend is dat dit geassocieerd is met ernstige immuundeficiëntie (bijv. chronische lymfatische leukemie, multiple myeloom, ziekte van Waldenström)*;
 • Alle patiënten met een solide tumor die minder dan 3 maanden voor hun COVID-19 vaccinaties chemotherapie en/of immune checkpoint inhibitors toegediend kregen;
 • Alle nierpatiënten, die door een specialist gecontroleerd worden, met eGFR <30ml/min^1.73m2 met immunosuppressiva;
 • Alle nierdialysepatiënten;
 • Personen met primaire immuundeficiëntie waarbij hun specialist dat geïndiceerd vindt** (** Lijst NIV);
 • Patiënten die behandeld worden met de volgende immunosuppressiva:
  - B-cel depleterende medicatie: anti-CD20 therapie, zoals Rituximab, Ocrelizumab;
  - Sterk lymfopenie-inducerende medicatie: Fingolimod (of soortgelijke S1P agonisten), Cyclofosfamide (zowel pulsen als hoog oraal);
  - Mycofenolaat mofetil in combinatie met langdurig gebruik van 1 of meerdere andere immunosuppressiva

*indien hiervoor onder behandeling of in de afgelopen 2 jaar hiervoor onder behandeling geweest

Lees het hele bericht op nefro.nl: Kernboodschap RIVM 3e vaccinatie immuungecompromitteerden