Verantwoording

Statuten en huishoudelijk reglement

Beleidsplan

Activiteitenplan

Jaarverslag

Jaarrekening

  • Jaarrekening 2019
    De jaarrekening 2019 is maart 2020 opgesteld. In de bestuursvergadering van 30 maart 2020 is deze vastgesteld door het bestuur. Door de accountant is een goedkeurende verklaring afgegeven. Door het coronavirus zijn wij in afwachting van goedkeuring door de ALV in de najaarsvergadering. 
  • Jaarrekening 2018 
  • Jaarrekening 2017 

Jaarverslag NVN 2019

Jaarverslag NVN 2019