nierwijzer.nl


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Dialyse of transplantatie? Of toch afzien daarvan en alleen doorgaan met medicijnen en leefstijladviezen? De website nierwijzer.nl helpt nierpatiënten een keuze te maken voor een nierfunctievervangende behandeling.

Op www.nierwijzer.nl staan filmpjes van ruim 40 nierpatiënten van alle leeftijden. Zij hebben ervaring met een of meerdere nierfunctievervangende behandelingen. Ze vertellen wat hun behandeling betekent voor hun dagelijks leven.

Deze verhalen kunnen je helpen te bepalen wat jij belangrijk vindt en wat past in jouw leven. Uiteindelijk krijg je een overzicht van jouw eigen voorkeuren en overwegingen. Met deze informatie kun je in gesprek gaan met je nefroloog of andere zorgverlener om samen tot de best passende behandeling te komen.

Nieuw onderdeel: mantelzorgmodule

In 2022 is nierwijzer.nl uitgebreid met een nieuw onderdeel: mantelzorgers. Mensen die mantelzorg verlenen aan hun partner, kinderen of ouders vertellen in korte video's over hun ervaringen. Dit kan herkenning geven en je op ideeën brengen, bv hoe je je mantelzorgtaken kunt verlichten.

Wat doet de NVN?

De NVN heeft de Nierwijzer bedacht en ontwikkeld, samen met Creapolis Media en in afstemming met zorgverleners. Het is een unieke online keuzehulp waarbij echte nierpatiënten hun ervaringen vertellen. 

Bekijk ook

Samen beslissen

Veel nierpatiënten vinden dat ze te weinig worden betrokken bij de beslissing over hun behandeling.

De NVN wil hierin verandering brengen. De Nierwijzer is één van de middelen die wij ontwikkelden om Samen beslissen te bevorderen. De andere zijn: