nierwijzer.nl

Dialyse of transplantatie? Of toch afzien daarvan en alleen doorgaan met medicijnen en leefstijladviezen? De website nierwijzer.nl helpt nierpatiënten een keuze te maken voor een nierfunctievervangende behandeling.

Op www.nierwijzer.nl staan filmpjes van ruim 40 nierpatiënten van alle leeftijden. Zij hebben ervaring met een of meerdere nierfunctievervangende behandelingen. Ze vertellen wat hun behandeling betekent voor hun dagelijks leven.

Deze verhalen kunnen u helpen te bepalen wat u belangrijk vindt en wat past in uw leven. Uiteindelijk krijgt u een overzicht van uw eigen voorkeuren en overwegingen. Met deze informatie kunt u het gesprek met de nefroloog of andere zorgverlener vervolgen om samen tot de best passende behandeling te komen.

Wat doet de NVN?

De NVN heeft de Nierwijzer bedacht en ontwikkeld, samen met Creapolis Media en in afstemming met zorgverleners. Het is een unieke online keuzehulp waarbij echte nierpatiënten hun ervaringen vertellen. 

Bekijk ook

Samen beslissen

Veel nierpatiënten vinden dat ze te weinig worden betrokken bij de beslissing over hun behandeling.

De NVN wil hierin verandering brengen. De Nierwijzer is één van de middelen die wij ontwikkelden om Samen beslissen te bevorderen. De andere zijn: