nierwijzer.nl


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Dialyse of transplantatie? Of toch afzien daarvan en alleen doorgaan met medicijnen en leefstijladviezen? De website nierwijzer.nl helpt nierpatiënten een keuze te maken voor een nierfunctievervangende behandeling.

Op www.nierwijzer.nl staan filmpjes van ruim 40 nierpatiënten van alle leeftijden. Zij hebben ervaring met een of meerdere nierfunctievervangende behandelingen. Ze vertellen wat hun behandeling betekent voor hun dagelijks leven.

Deze verhalen kunnen u helpen te bepalen wat u belangrijk vindt en wat past in uw leven. Uiteindelijk krijgt u een overzicht van uw eigen voorkeuren en overwegingen. Met deze informatie kunt u in gesprek gaan met uw nefroloog of andere zorgverlener om samen tot de best passende behandeling te komen.

Nieuw onderdeel: mantelzorgmodule

In oktober 2020 zijn we gestart met een nieuw onderdeel bij nierwijzer.nl, gericht op mantelzorgers. De insteek is hetzelfde: ervaringsdeskundigen vertellen hun verhalen in korte filmfragmenten, ingedeeld in verschillende onderwerpen. Die ervaringsdeskundigen zijn in dit geval ouders van kinderen met een nierziekte, partners/naasten en kinderen die zorgen voor ouders met een nierziekte.

Wij zoeken mantelzorgers

Voor deze mantelzorgmodule zijn we op zoek naar mensen die geïnterviewd willen worden over hun taken als mantelzorger; ouders, partners, kinderen of anderen die direct bij nierpatiënten zijn betrokken.

Ook stellen wij een klankbordgroep van mantelzorgers samen. Die klankbordgroep denkt mee over de uitvoering van dit onderdeel van de nierwijzer.

Bent u mantelzorger en wilt u meewerken aan het nieuwe onderdeel mantelzorg op nierwijzer.nl als geïnterviewde of als lid van de klankbordgroep? Meld u aan via secretariaat@nvn.nl. Daar kunt u ook terecht als u nog vragen hebt. Aanmelden kan tot en met 31 oktober 2020.

Wat doet de NVN?

De NVN heeft de Nierwijzer bedacht en ontwikkeld, samen met Creapolis Media en in afstemming met zorgverleners. Het is een unieke online keuzehulp waarbij echte nierpatiënten hun ervaringen vertellen. 

De uitbreiding voor mantelzorgers zal in het voorjaar van 2021 klaar zijn.

Bekijk ook

Samen beslissen

Veel nierpatiënten vinden dat ze te weinig worden betrokken bij de beslissing over hun behandeling.

De NVN wil hierin verandering brengen. De Nierwijzer is één van de middelen die wij ontwikkelden om Samen beslissen te bevorderen. De andere zijn: