Extra aandacht voor 'Samen beslissen' bij zorgverleners

Gepubliceerd op 08 april 2019

Workshops en handreiking stimuleren zorgverleners om samen met de patiënt te kiezen voor een nierfunctievervangende behandeling.

In de afgelopen periode hebben de NVN en DOMESTICO (landelijk initiatief om thuisdialyse op de kaart te zetten) bij 9 nierfalenpoliklinieken workshops mogen geven over Samen beslissen en het gebruik van keuzehulpen daarbij: de Nierwijzer, consultkaarten, 3 goede vragen.

Daarnaast is een handreiking gemaakt voor zorgverleners over hetzelfde thema. Deze is verspreid via het DOMESTICO-symposium en de Nederlandse NefrologieDagen. Zorgverleners kunnen de handreiking ook opvragen bij het secretariaat van de NVN.

Mooie toename bezoek Nierwijzer

Onze activiteiten lijken hun vruchten te hebben afgeworpen: het afgelopen half jaar is het aantal bezoeken aan www.nierwijzer.nl duidelijk gestegen. In het eerste kwartaal van 2019 waren er zelfs 88% meer bezoeken dan in het eerste kwartaal van 2018!

Statistieken Nierwijzer

Wij hopen uiteraard dat deze trend zich doorzet en dat meer zorgverleners systematisch gebruik gaan maken van de hulpmiddelen bij het samen beslissen voor de keuze voor een nierfunctievervangende behandeling.

Ontwikkeling Nierwijzer

Ondertussen werken we aan functionele verbeteringen van de Nierwijzer. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om de Nierwijzer uit te breiden met een module voor mantelzorgers.

Value-Based Health Care Prize

De Nierwijzer is genomineerd voor de Value-Based Health Care Prize 2019, een prestigieuze prijs voor vooruitstrevende initiatieven die op een excellente manier patiëntwaarde weten te vergroten.

Op 18 april is de uitreiking van de prijs. Dan weten we of de nominatie van de Nierwijzer wordt omgezet in een prijs. Deze nominatie helpt ons in ieder geval om de Nierwijzer verder onder de aandacht van zorgverleners te brengen.