Samen beslissen in de regio


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

De NVN en de regionale verenigingen zijn in het najaar van 2019 gestart met het project Samen beslissen in de regio. Patiëntvertegenwoordigers krijgen in het project een training rond Samen beslissen. Dat helpt hen om met hun afdeling nefrologie in gesprek te gaan over dit onderwerp. Ook kunnen zij nierpatiënten in hun eigen regio informeren over en ondersteunen bij het samen beslissen.

Zo willen de regionale nierpatiëntenverenigingen stimuleren dat nierpatiënten en hun zorgverleners samen tot goede keuzes komen.

Ingewikkelde keuze

Uit onderzoek blijkt dat de meeste patiënten samen willen beslissen met hun zorgverlener. Dat geldt ook voor mensen met een nieraandoening. Zeker wanneer zij moeten kiezen voor dialyse, transplantatie of conservatieve behandeling; dat is immers een ingewikkelde keuze die veel gevolgen heeft voor het dagelijks leven.

Richtlijnen & keuzehulpen

Een goede basis voor Samen beslissen is in de nefrologie aanwezig:

Samen beslissen gaat echter niet vanzelf, bleek uit peilingen van de NVN en de DOMESTICO-study in 2018. Zo worden niet alle behandelvormen besproken door de zorgverleners. Ook bieden zij niet altijd alle keuzehulpen aan. En daarbij zien zij niet altijd de relatie met samen beslissen.

Wat doet de NVN?

Om dit te verbeteren worden patiëntvertegenwoordigers toegerust rond samen beslissen. Dit project verzorgt onder andere:

  • Een handreiking voor patiëntvertegenwoordigers
  • Workshops voor patiëntvertegenwoordigers
  • Train-de-trainer voor patiëntvertegenwoordigers
  • Online symposium 'Samen beslissen' voor patiënten
  • Aanbieden van een gratis workshop Van Voorlichting naar Dialoog aan zorgverleners (10 workshops beschikbaar)
  • Delen van ervaringen in een leernetwerk

De NVN en regionale nierpatiëntenverenigingen hebben voor dit project een subsidie ontvangen van ZonMw. Enkele zorgverleners adviseren erbij.

Resultaten

Het project is gestart in het najaar van 2019 en liep tot en met mei 2021. Door het coronavirus konden een aantal geplande activiteiten niet worden georganiseerd. Deze zijn zoveel mogelijk vervangen door online bijeenkomsten.

Wordt vervolgd

Uit de evaluatie met de regionale nierpatiëntenverenigingen bleek dat 14 verenigingen enthousiast zijn over de gezamenlijke aanpak. Zij willen ook zeker verder met het thema Samen beslissen.

Het informeren van de regionale achterban kan daarbij beter door bijvoorbeeld het aanreiken van meer concrete voorbeelden. Dit pakken de NVN en de regionale nierpatiëntenverenigingen samen verder op.

Lees ook