Corona en nierziekte


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

De NVN doet er alles aan om je vragen over corona en vaccinaties te beantwoorden. We hebben intensief contact met alle betrokkenen in het nefrologisch veld en komen op voor je belangen.

De NVN draait op volle toeren. Dat doen we samen met nieren.nl, de Nierstichting en nefrologen van de UMC’s. 


Belangenbehartiging

De NVN komt op voor de belangen van nierpatiënten, bijvoorbeeld bij de overheid, het RIVM of andere instanties. Daarin trekken wij op met de Nierstichting, de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en Nefrovisie.

Snelle beschikbaarheid van antivirale middelen 

In september 2022 heeft de NVN, samen met andere patiëntenverenigingen, minister Kuipers van VWS gevraagd zich in te zetten voor een snelle beschikbaarheid van antivirale middelen om ernstige COVID-19 tegen te gaan bij patiënten met een zwak immuunsysteem. 

Verlies nierpatiënten niet uit het oog

In januari 2022 hebben wij minister Kuipers gevraagd aandacht te houden voor de positie van nierpatiënten. Onder andere door behandelingen en beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen. En in een langetermijnstrategie voldoende aandacht te hebben voor nierpatiënten. Ook benadrukken wij dat het belangrijk is het aantal niertransplantaties op peil te houden.

Gratis mondkapjes & zelftesten

De regionale nierpatiëntenvereniging Radboud onderzocht welke groepen nierpatiënten in aanmerking kunnen komen voor een gratis, maandelijks pakket met coronazelftesten. Die testen kunnen mensen met geen of weinig afweerstoffen tegen corona aan hun mantelzorgers of zorgverleners geven, met de vraag zo'n test te doen voordat ze langskomen.

Ook is de vereniging een meldactie gestart waar mensen het kunnen laten weten als het toch niet lukt om zo'n pakket van de apotheek te krijgen. Met die meldingen kan zij eventueel later actie ondernemen richting apothekers en de overheid.

Extra vaccin voor transplantatiepatiënten

In de zomer van 2021 hebben wij gelobbyd voor een derde vaccin voor transplantatiepatiënten, zij hebben na 2 vaccins vaak geen of onvoldoende antistoffen tegen het coronavirus opgebouwd. En met succes: de minister van VWS besloot mensen met een ernstige afweerstoornis als eersten een extra vaccin te geven.

Voorrang voor nierpatiënten

Medio 2021 adviseerden wij de Gezondheidsraad om dialyse- en transplantatiepatiënten te beschouwen als aparte patiëntgroep met voorrang te vaccineren met een mRNA-vaccin. De Gezondheidsraad heeft ons advies toen overgenomen. 


Informatie

Nieuws op nvn.nl

Lees de recente berichten in het Nieuws. Hieronder vind je een selectie uit berichten die de afgelopen tijd zijn verschenen:

nieren.nl

De NVN en de Nierstichting beheren samen de website nieren.nl. Op dit platform staan verschillende dossiers over corona:

Infolijn

Heb je een vraag en vind je de informatie niet op nieren.nl? Dan kunt je bellen met de infolijn: 0800 - 388 0000 (op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur). Mailen kan ook: infonierziekten@nierstichting.nl.

Je vragen worden voorgelegd en besproken door de professionals van het coördinatieteam/vaccinatieteam. De antwoorden worden verwerkt in de dossiers over corona op nieren.nl.

Webinars terugkijken

In onze webinars houden wij je op de hoogte van de laatste inzichten en ontwikkelingen van het virus en de vaccinatie bij nierpatiënten. Bekijk alle webinars in de playlist Coronavirus en -vaccinatie bij nierpatiënten op YouTube.

Kijk voor toekomstige webinars in de agenda.

Wisselwerking

In ons ledenblad Wisselwerking verschijnen regelmatig artikelen over het coronavirus. Bijvoorbeeld een interview met Marcel, die corona overleefde. Je leest erover in Wisselwerking Jaaroverzicht 2020.

Ledenpost NVN

NVN-leden krijgen minimaal elk kwartaal een digitale ledenpost met daarin belangrijk nieuws en informatie vanuit de vereniging. Ook actuele ontwikkelingen rond corona komen daarin aan bod.


Adviezen

Wij zijn continu in gesprek met de partijen in het nefrologisch veld: het coördinatieteam nefrologie en het vaccinatie-expertteam. En gezamenlijk hebben we contact met met het RIVM, het Ministerie van VWS, de Gezondheidsraad, de Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in).

We baseren ons op de informatie en adviezen die hier worden opgesteld. Zoals het vaccinatie-advies. En we brengen de vragen en berichten in die we zelf van mensen met een nierziekte ontvangen.

Algemeen advies:

  • Laat je vaccineren!
  • Meld je vaccinatie bij je behandelend specialist: geef de vaccinatiedatum door en de naam van het vaccin.

Vanuit de overheid zijn er sinds maart 2023 geen adviezen meer. Ook zal er geen nieuwe vaccinatieronde komen. Maar voor sommige mensen met een medisch hoog risico kan het wel nodig zijn een extra herhaalprik te halen. Overleg dus met je arts of het in jouw geval wenselijk is om je nogmaals te laten vaccineren tegen het coronavirus. 


Ontmoeting

Veel mensen vinden het (nog) niet veilig om met anderen af te spreken. In de Facebookgroep Nieuwe mensen ontmoeten. Juist nu kun je in contact komen met anderen om samen ervaringen uit te wisselen of, voor wie dat al wel wil, iets leuks te ondernemen.

Nieren.nl heeft verschillende gespreksgroepen waar je in contact kunt komen met andere nierpatiënten of naasten.


Wens of idee?

Heb je een wens of idee waarmee we mensen met een nierziekte in deze coronatijd kunnen ondersteunen, neem dan gerust contact met ons op: info@nvn.nl.