Corona en nierziekte


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

De NVN doet er alles aan om uw vragen over Corona en bijvoorbeeld vaccinaties te beantwoorden. We hebben intensief contact met alle betrokkenen in het nefrologisch veld en komen op voor uw belangen.

De NVN draait op volle toeren. Dat doen we samen met nieren.nl, de Nierstichting en nefrologen van de UMC’s. 

Actueel 

Recente berichten:

U vindt alle nieuwsberichten van de NVN op: nvn.nl/nieuws

Actuele corona-info: Nieren.nl

De NVN en de Nierstichting beheren samen Nieren.nl. Op dit platform staat alle actuele corona-informatie.

Uw vragen worden voorgelegd en besproken door de professionals van het coördinatieteam/vaccinatieteam. De antwoorden worden verwerkt in de dossiers over corona op nieren.nl. Ook vindt u daar blogs en gespreksgroepen over corona.

Vragen voor nieren.nl?

Hebt u een vraag en vindt u de informatie niet op nieren.nl? Dan kunt u bellen met de infolijn: 0800 - 388 0000 (op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur). Mailen kan ook: InfoNierziekten@nierstichting.nl.

Adviezen

Wij zijn continu in gesprek met de partijen in het nefrologisch veld: het coördinatieteam nefrologie en het vaccinatie-expertteam. En gezamenlijk hebben we contact met met het RIVM, het Ministerie van VWS, de Gezondheidsraad, de Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in).

We baseren ons op de informatie en adviezen die hier worden opgesteld. Zoals het vaccinatie-advies. En we brengen de vragen en berichten in die we zelf van mensen met een nierziekte ontvangen.

Algemeen advies:

  • Laat u vaccineren!
  • Meld uw vaccinatie bij uw behandelend specialist: geef de vaccinatiedatum door en de naam van het vaccin.
  • Ook al bent u gevaccineerd, houd u aan de geldende richtlijnen (houd afstand, handen wassen, mondkapje).

Wisselwerking

In ons ledenblad Wisselwerking verschijnen regelmatig artikelen over het coronavirus. Bijvoorbeeld een interview met Marcel, die corona overleefde. U leest erover in het Wisselwerking Jaaroverzicht 2020.

Webinars terugkijken

Kijk voor toekomstige webinars in de agenda.

Belangenbehartiging

De NVN komt op voor de belangen van nierpatiënten, bijvoorbeeld bij de overheid, het RIVM of andere instanties. Daarin trekken wij op met de Nierstichting, de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN), Nefrovisie, etc.

Voorrang voor nierpatiënten

De Gezondheidsraad heeft bijvoorbeeld ons gezamenlijke advies overgenomen om dialyse- en transplantatiepatiënten te beschouwen als aparte patiëntgroep, die met voorrang gevaccineerd moest worden met een mRNA-vaccin.

Ledenpost NVN

NVN-leden krijgen minimaal elk kwartaal een digitale ledenpost met daarin belangrijk nieuws en informatie vanuit de vereniging. Ook actuele ontwikkelingen rond corona komen daarin aan bod.

Ontmoeting

Naast digitale ontmoeting op nieren.nl, kunt u via de Facebookgroep ‘Nieuwe mensen ontmoeten, juist nu” ook in contact komen met anderen om samen iets leuks te ondernemen.

Facebookgroep Nieuwe mensen ontmoeten. Juist nu.

Wens of idee?

Hebt u een wens of idee waarmee we mensen met een nierziekte in deze coronatijd kunnen ondersteunen, neemt u dan gerust contact met ons op: info@nvn.nl.