Ervaringsdeskundigen Patiëntadviesraad Richtlijnen


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

De Patientadviesraad Richtlijnen van de NVN werkt mee aan de ontwikkeling van diverse medische richtlijnen voor nierpatiënten. Deze richtlijnen helpen zorgverleners bij het nemen van besluiten over behandeling, diagnose of zorg. In de richtlijnen staat zo duidelijk mogelijk wat het beste advies is in een bepaalde situatie. Uiteraard met het doel de patiënt zo goed mogelijk te behandelen en te ondersteunen.

Voor de Patiëntadviesraad Richtlijnen zoeken wij ervaringsdeskundigen (vrijwilligers) die het team kunnen versterken. Op dit moment bestaat de Patiëntadviesraad Richtlijnen uit vijf enthousiaste vrijwilligers en we willen deze groep graag uitbreiden zodat wij een diverse groep hebben qua ervaringen met nieraandoeningen en behandelingen.

Wat ga je doen?

 • Je geeft commentaar op medische (concept-)teksten, zowel in het Engels als in het Nederlands en bespreekt dit met de collega-vrijwilligers van de Patiëntadviesraad Richtlijnen.
 • Je denkt mee over de onderwerpen die in medische richtlijnen moeten staan en helpt om ideeën van onze achterban hierover te verkrijgen.
 • Je gaat (eventueel) deelnemen aan landelijke werkgroepen over richtlijnen.
 • Je helpt bij het samenvatten en vertalen van richtlijnen naar patiëntinformatie.

Wie zoeken we?

Voor deze vrijwilligersfunctie zijn we op zoek naar mensen die:

 • Zelf een nierziekte hebben of naaste zijn van iemand met een nierziekte.
  Op dit moment zijn we in het bijzonder op zoek naar mensen met kennis van buikspoeling of hemodialyse. Dit is echter geen harde eis; iedereen die te maken heeft met een nierziekte kan reageren.
 • Goed zijn in het analytisch doornemen van teksten, ook in het Engels.
 • De belangen van de achterban kunnen vertalen in concrete adviezen.
 • Ook binnen een groep van medische professionals hun mening prima kunnen verwoorden.
 • Ongeveer 6 - 10 uur per maand willen besteden aan deze werkzaamheden (de inzet is mede afhankelijk van persoonlijke wensen en mogelijkheden).

Vrijwilliger bij de NVN

Het lid zijn van de Patiëntadviesraad Richtlijnen is een vrijwilligersfunctie bij de NVN. Je wordt daarin ondersteund door medewerkers van de NVN. Ook kom je in contact met enthousiaste, betrokken vrijwilligers die hetzelfde werk doen. Onkosten zoals reiskosten worden vergoed.

Interesse?

Heb je interesse in deze vrijwilligersfunctie? Neem dan contact op met Neeltje Coolen, Coördinator Patiëntenparticipatie Kwaliteit van Zorg via coolen@nvn.nl.

Lees ook